divendres, 15 de febrer de 2019

Suma de fraccions amb distint denominador

Com que hem treballat previament les fraccions equivalents i, amb l'ajuda visual de les barretes del mur de fraccions, els xiquets/es ja tenem assolit el concepte, iniciem la suma de fraccions amb diferent denominador aplicant aquest coneixement previ.

Anem a distingir dos casos.

CAS 1: UN DENOMINADOR ÉS MÚLTIPLE DE L'ALTRE:



CAS 2: ELS DENOMINADORS NO SÓN MÚLTIPLES ENTRE SI:


Com podeu veure en el video, en aquesta primera fase de l'aprenentatge, els xiquets/es van creant tota la sèrie de fraccions equivalents fins arribar a aquelles que tenen el mateix denominador, construint així una aproximació molt intuitiva i totalment comprensible per a ells del concepte de Mínim Comú Multiple que treballarem de manera més formal en cursos posteriors.

dijous, 14 de febrer de 2019

Fracció d'un número

El curs passat, en 3er,  ja vam abordar comprensió del concepte i la resolució de problemes amb fracció d'un número treballant la fase manipulativa, que podeu tornar a veure en aquesta entrada del mes de maig.  http://blascoexploradors.blogspot.com/2018/05/fraccio-dun-numero.html.

Enguany reprenem aquest treball partint de la fase de representaciógràfica fins arribar al càlcul simbòlic (només amb números) i, en molts casos, al càlcul mental, com podreu veure en el videos que teniu a continuació.

Com sempre, per a aconseguir la completa comprensió del contingut i del procés de resolució, els càlculs els presentem inicialment lligats a un problema que serveix com a referent.
Més endavant, una vegada es té totalment assolit el significat del que estem fent, es pot fer una pràctica més intensiva del càlcul fins arribar, si és possible, al càlcul mental.

En els següents videos Diego i Julia ens mostren exemples tant de la resolució de problemes com del càlcul mental.




Resolució gràfica i numèrica amb problema com a referent.



Resolució numèrica



dimecres, 13 de febrer de 2019

Cal·ligrames

Un cal·ligrama és un tipus de poema visual.
És un text, de vegades tan sols una frase o paraula, generalment poètic, en què s'utilitza la disposició de les paraules, la tipografia o la cal·ligrafia per tal de representar el contingut del poema. Les paraules que componen el poema dibuixen o formen un personatge, un animal, un paisatge o qualsevol objecte imaginable.
Després de conéixer el que és un cal·ligrama i observar alguns exemples, els nostres exploradors s'han llençat de ple a crear les seues pròpies produccions.
Aci teniu una mostreta:










dimarts, 12 de febrer de 2019

Fracció pròpia, impròpia i número mixt


FRACCIÓ PRÒPIA:
La fracció pròpia és aquella que té el numerador menor que el denominador. La quantitat que representa, per tant, és menor que la unitat i la podem representar sobre una única barreta.


FRACCIÓ IMPRÒPIA I NÚMERO MIXT:
La fracció impròpia és aquella que té el numerador major que el denominador i representa, per tant, quantitats majors que la unitat. Per a representar-la necessitem vàries barretes (unitats completes) dividides en el mateix número de parts.

Aquestes fraccions es poden expressar també com un número mixt, escrivint el número de unitats completes i la fracció pròpia que calga.


divendres, 8 de febrer de 2019

Comparació de fraccions

Comparem fraccions de manera gràfica amb les barretes del mur de fraccions



Si les fraccions tenen el mateix denominador, només necessitarem una barreta (aquella que està dividida en el número de parts que indica el denominador).

Quan dues fraccions tenen el mateix denominador, és major la fracció que té més gran el numerador.
(Si tots els trossos són igual de grans, tindré més quantitat quan més trossos agafe).




 Si les fraccions tenen diferent denominador, necessitem les dues barretes que estan dividides en les parts que indiquen aquests denominadors.

Quan dues fraccions tenen el mateix numerador, és major la fracció que té més menut el denominador. (Agafem el mateix número de trossos però aquests seran més grans).



Si les fraccions tenen diferent numerador i diferent denominador també les podem comparar de manera gràfica utilitzant les barretes corresponents.
En alguns casos, els xiquets han sigut capaços de descobrir la relació abans de col·locar les barretes, aplicant els coneixements previs i fent ús de les equivalències:
Ells saben que 1/2 és la meitat. Si tinc la unitat partida en cinc parts, per a agafar la meitat necessitaria dues porcions i mitja. Per tant, ja sabem que 2/5 és menys de la meitat i, per tant, 2/5 < 1/2  o, vist en l'ordre de les barretes, 1/2 > 2/5.
Ja sabeu, eixes reflexions amb les que et deixen amb la boca oberta un dia si i l'altre també.


DICCIOCONTE CREATIU

El "diccioconte creatiu" és una activitat d'expressió escrita en grup cooperatiu on els alumnes van creant una història a partir de paraules triades a l'atzar en el diccionari.
Obrint el diccionari aleatòriament, triem 3 paraules i, cada grup, comença a inventar una història en la que aquestes tres paraules han d'aparéixer.
Quan ja ho han aconseguit, triem 3 paraules més i tractem d'incorporar-les a la història iniciada prèviament.
I, així, fins que completem el temps que dure l'activitat.
La forma de seleccionar les paraules fa que el fil de la història siga totalment imprevisible i, en ocasions, dóna lloc a situacions absurdes i divertides.
Es tracta de que, en cada equip, tots aporten idees i decidisquen la millor opció per a donar-li certa coherència al text.
Una vegada acabades les històries, en una altra sessió, es lligen en veu alta per a la resta de companys.
Després, una vegada feta la correcció ortogràfica, tots els membres del grup l'escriuen en net a la seua llibreta.

En aquesta ocasió hem realitzat l'activitat en castellà i hem treballat amb 3 grups de 3 paraules:
esmoquin - susto - gustar
metamorfosis - pista - primitivo
designar - parecer - escalada

I, així d'originals i disparatades són les històries que han creat.









Dissenyem i provem els nostres jocs de taula

A partir d'una plantilla comú, cada xiquet/a ha dissenyat el seu propi joc de taula, dibuixant, pintant, creant les regles del joc, inventant proves i reptes que cal superar quan caus en una casella.


La creativitat i la imaginació dels nostres exploradors ha donat lloc a taulers molt originals i a jocs molt complets, que inclouen targetes de preguntes o reptes que s'han de superar per a seguir jugant.



Hui, per fi, els hem pogut estrenar i provar en classe i s'ho han passat d'allò més bé, sobre tot per la satisfacció d'haver-los creat ells mateixos.






Per això hem decidit plastificar-los i incorporar-los al prestatge de jocs per als patis de pluja.




dimarts, 5 de febrer de 2019

FRACCIONS EQUIVALENTS amb el mur de fraccions


MUR DE FRACCIONS


FRACCIONS EQUIVALENTS A 1/2







FRACCIONS EQUIVALENTS A 1/3





FRACCIONS EQUIVALENTS A 2/3






FRACCIONS EQUIVALENTS A 3/4