dimarts, 22 d’octubre del 2019

Patrons de la multiplicació amb nombres decimals

El coneixement i domini del sistema de numeració i els seus ordres d'unitats fa que la generalització del que ja saben fer per a aplicar-ho als nombres decimals els resulte molt fàcil. 
Així, doncs, estem preparats per a iniciar el tema de les multiplicacions per una i dues xifres amb nombres decimals, tant en el multiplicand com en el multiplicador.