dijous, 10 de novembre de 2016

Amics del 1000

Continuem experimentant amb els números de tres xifres i descobrint estratègies que ens ajuden a fer el càlcul més fàcil.
Igual com feiem el curs passat amb els amics del 10 i del 100, enguany comencem amb el càlcul dels amics del 1.000.
Es tracta de reconéixer i formar parelles de números que, sumats, donen 1.000.
El coneixement d'aquests complementaris és important perquè ens permet, en qualsevol operació de suma o resta, arrodonir a la decena, centena o miler més pròxim, estratègia simplifica molt  les operacions.
En els següents videos veureu que tenim ja autèntics experts calculant amics del 1.000. Com sabeu, poden utilitzar diferents estratègies per a arribar a la solució, però la que ens explica Arantxa en el primer video és la que els ha resultat més fàcil de comprendre i ràpida d'aplicar a la majoria de la classe.

Arantxa, Erika, Saúl, Neus i Xavi calculen amics del mil presentats com a suma a la que li falta un dels sumands.


Vicente i Valentín calculen amics del mil presentats en forma de resta.

2 comentaris: