dimarts, 4 de desembre de 2018

Problemes de divisió amb patrons

En aquesta activitat que ja practicàrem en el seu dia amb la multiplicació, els xiquets/es treballen múltiples problemes a partir d'una situació inicial que va variant.
A través de la resolució d'aquest tipus de problemes, van descobrint les propietats de la divisió i nocions bàsiques de proporcionalitat tant directa com inversa, amb la qual cosa millora notablement la comprensió que tenen del funcionament de la divisió.

Cada nova situació es resol a partir de l'anterior ja resolta, analitzant quin és el paràmetre que ha canviat.
Per exemple, si augmenta la quantitat que tinc per a repartir (dividend), augmentarà proporcionalment la quantitat que li toca a cadascú (quocient).
En canvi, si augmenta la quantitat de persones que participen en el repartiment (divisor), mentre es manté la quantitat a repartir (dividend), "tocaran a menys quantitat".

Com veureu, els xiquets no parlen en cap moment de "posar zeros" o "llevar zeros", sino que treballen des de la comprensió, fent les quantitats 10 vegades més grans o 10 vegades més menudes, calculant el doble o la meitat...


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada