dissabte, 28 de novembre del 2015

Tutorial per a aprendre a sumar en ABN

En aquesta entrada tractaré d'explicar-vos detalladament el que heu vist fer als xiquets en els videos de la suma i mostrar-vos una aplicació informàtica amb la que podreu practicar amb ells.
Com heu pogut veure als videos, realitzem la suma per columnes.
Col·loquem els dos nombres a sumar encapçalant dues de les columnes i anirem passant quantitats d'una a l'altra fins que ho juntem tot.

A l'esquerre d'aquestes hi ha una tercera columna on anem anotant la quantitat que sumem (passem) en cada pas.
Com que es tracta d'un mètode de càlcul obert, no hi ha una única forma d'arribar a la solució. Cada xiquet ho farà de la manera que resulte més clara i fàcil per a ell.
Es pot fer indistintament passant de la columna de l'esquerre a la de la dreta o al revés.
El més habitual és passar la quantitat menor fins a agrupar-la amb la major però també es pot fer en sentit contrari.
La suma de l'exemple (com les que fan Sergi i Diego en els videos) serien sumes portant, però en ABN no existeix aquest concepte perquè es fan exactament igual.
Normalment els xiquets solen passar en primer lloc les unitats que necessiten per a completar la desena (amics dels deu), tal com hem fet en aquest exemple, perquè els facilita els càlculs posteriors, però no és necessari que sempre siga així.
El nombre de passos depén de la seguretat dels xiquet al fer els càlculs. Al principi solen fer-la en molts passos i poc a poc els van reduïnt.
Aquesta manera de calcular desenvolupa molt el sentit numèric, l'estructuració espacial, la memòria de treball i el càlcul mental.
Amb la pràctica, molts xiquets són capaços de fer eixos passos mentalment i escriure directament el resultat. 

La següent aplicació ens permet practicar la suma manipulativament amb furgadents, i veure com s'ha d'anar anotant el que fem en cada columna.
Vosaltres passeu la quantitat de furgadents que vulgau en cada pas i, clicant sobre la fletxa verda, apareixeran els números corresponents.
Espere que us ajude a acabar de comprendre-ho perquè, com diuen, una imatge val més que mil paraules...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada