dilluns, 9 d’octubre de 2017

Treball cooperatiu: escrivim un conte

Tal i com vam comentar en la primera reunió de pares/mares de setembre, us descric aci les diferents fases d'una activitat de treball cooperatiu de llengua que hem realitzat al llarg de varies sessions de classe.

Per a abordar el treball cooperatiu, la classe està distribuïda en equips heterogenis de 4 alumnes; és a dir, en cada equip hi ha xiquets amb diferents habilitats, ritmes de treball i nivells d'aprenentatge, de manera que es puguen ajudar entre ells i aprendre els uns dels altres.

1ª sessió:
1- Repartim un full per cada equip on tots els components escriuen el seu nom.
2- Triem aleatòriament 3 alumnes i els donem un paperet on han d'escriure la paraula que vulguen.

3- Escrivim a la pissarra les 3 paraules que, necessàriament, hauran d'aparéixer a tots els contes.
4- Per a escriure el conte, els components de l'equip es van passant el full i escrivint una oració cadascú.
     - Abans d'escriure cada oració la comenten amb l'equip per a garantir la coherència de la història.
     - Una vegada escrita l'oració, la revisen entre els quatre per a detectar i corregir possibles faltes d'ortografia del company abans de continuar el text.
5- La mestra avisa quan queden 5 minuts per a que cada equip vaja buscant un final a la història i, en acabar la sessió tenim sis contes diferents.



2ª sessió:
Llegim en veu alta els contes de cada equip. Entre tots els comenten i expliquen el que els ha agradat de cada conte. 
Finalment en trien un per votació, amb el qual treballarem en la següent sessió.



3ª sessió
Projectem a la pissarra el conte que la classe va triar i, entre tots, van trobant les faltes d'ortografia que queden i millorant la redacció d'algunes frases.

Al temps que l'anem corregint a la pissarra, tots els alumnes copien el conte a la llibreta correctament redactat, amb bona lletra i sense faltes d'ortografia.

Com veureu, és una completa activitat d'expressió escrita, lectura, ortografia... però amb l'aprenentatge cooperatiu, a més de resultar altament motivadora, aconseguim el següent:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada